Monachella nera Oenanthe leucura syenitica
(Digiscoping, Nikon Coolpix 4500 + Leica APO Televid 77)