Monachella Oenanthe h. hispanica
(Digiscoping, Nikon Coolpix 4500 + Leica APO Televid 77)